Hizmetlerimiz

Araştırma, Danışmanlık, Gizli Müşteri, Grup Toplantıları ve CATİ gibi alanlarda yer alan hizmet başlıklarımızı ve içeriklerini inceleyebilirsiniz.

ARAŞTIRMA HİZMETLERİMİZ

POLİTİKA ve SOSYAL

Siyasetin ve toplumun gündemindeki güncel konuları, alanında uzman akademisyenleri danışmanlığında araştırma, raporlama ve analiz çalışmaları yapmaktayız.

BİLİMSEL

Gerek siyasal gerekse sosyal bilimlerde bilimsel araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve bulguların yorumlanmasında çeşitli istatistiki yöntemlerin kullanılması günümüz şartları için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda araştırmalar sonucu elde edilen kantitaif (niceliksel) ve kalitatif(niteliksel) verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında çeşitli tanımlayıcı istatistikler kullanılarak, müşteri taleplerine gereken karşılığı vermekteyiz.

İletişime Geç

TÜKETİCİ

Değişen dünya koşulları taleplerin sürekli değişmesine ve bunu karşılamak adına bir rekabet oluşmasına yol açmıştır. Bu rekabet ortamında kazanmak tüketici taleplerini iyi bilmek ve bunları doğru analiz etmekle mümkündür. Ayna araştırma olarak tüketici taleplerini en doğru şekilde analiz edip şirketinizin rekabet ortamında hak ettiği yeri almasında, gereken istatistiki analizleri ve yorumlamayı yapmaktayız.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

POLİTİKA ve SOSYAL

Siyasal seçimlere katılacak olan adaylar ve siyasal partiler başarıya ulaşmak için bir siyasal kampanya yürütmeleri gerekmektedir. Kampanya teması ve buna bağlı olarak kampanya mesajlarının belirlenmesi siyasal seçim kampanyası hazırlık aşamalarından biridir. Diğer süreçlerde olduğu gibi bu sürecin iyi yönetilmesi kampanya başarısının önemli bir adımıdır. Dolayısıyla mevcut seçim atmosferinin, adayın üstün ve zayıf yönlerinin, rakip adayın üstün ve zayıf yönlerinin, seçmenlerin sosyo-demografik özelliklerinin ve beklentilerinin tespit edilmesi kampanya mesajlarının belirlenmesinde önemli aşamalardandır. Siyasal seçim kampanyası mesajları farklı strateji ya da stratejilere göre oluşturulabilir. Bunlar arasında rasyonel, duygusal, aday önceleme ve saldırgan mesaj stratejileri sayılabilir. Bu çalışma yerel seçimler bağlamında seçmenlerin rasyonel, duygusal, adayı önceleme ve saldırgan mesaj stratejileri ile ilgili algılarını ölçmektedir. Ayna Araştırma olarak gerekli durum analizlerini yapıp, stratejinin önemli rol oynadığı bu yolda sizlere ışık tutmaktan onur duyarız.

MARKALAŞMA / MARKA YÖNETİMİ

Marka bir ürünün satılmasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Aynı zamanda marka sayesinde üretilen ürün daha fazla kar payı ile satılacağından, marka güçlendikçe ait olduğu kuruluş da güçlenmektedir. Bunu sağlayabilmek için markanın yönetilmesi gereklidir. Bu aşamada marka yönetimi konusunda eğitimli kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. Markalaşma söz konusu olduğunda doğru stratejik hamleler ve iyi bir lansman imza atmak en önemli unsurlardandır. Stratejik hamleler ancak bölge toplumunun iyi analizi ile mümkün olmaktadır. Ayna Araştırma olarak bölge toplumunun sosyo-demografik özelliklerini ve beklentilerini tespit edip, doğru bir lansman için yapılması gerekenleri analiz etmekteyiz.

İletişime Geç

DİĞER HİZMETLERİMİZ

GİZLİ MÜŞTERİ

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; baskı altında çalışan davranışları normale farklılaşıp istenilen şekile bürünmektedir. Gizli Müşteri metodu şirketinizin herhangi bir şubesine gidip araştırma yapıldığını belli etmeden, sıradan bir müşteriymiş gibi alışveriş yaparak çalışan davranışlarını ve tutumlarını analiz etme metodudur. Ayna Araştırma olarak üstün gözlem ve analiz yeteneklerine sahip çalışanlarımızla bu hizmeti de müşterilerimize sunmaktayız.

GRUP TOPLANTILARI

Belirli bir konu çerçevesinde, seçilmiş katılımcılar grubunun ayrıntılı bilgi ve fikirlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmış özel bir grup görüşmesi tekniğidir. En uygunu, grubun 10-12 kişiden oluşmasıdır. Görüşme, kişilerin düşüncelerini ve yaşantılarını açığa çıkarmak amacıyla soru sorma ve özetleme teknikleri kullanılarak bir uzman tarafından yönetilir. Veriler analiz edilerek katılımcıların dile getirdiği değerlendirmeler, kaygılar ve görüşlerin bir sentezi yapılır. Odak grup çalışmaları tek başına ya da niceliksel çalışmaların sonuçlarıyla birlikte, kararlara ve eylem planlarına yön verir.

CATI (Computer Aided Telephone Interview)

Cati yöntemi görüşmelerin telefon ile bilgisayar destekli olarak yapıldığı araştırma tekniğidir. Oluşturulan soru formu öncelikli olarak özel bir yazılım ile elektronik ortama aktarılır. Bilgisayar ortamında özel yazılımla hazırlanan anket formunun linki tıklanarak cevaplar kaydedilmektedir. Alınan cevaplar sistemin database’ine anlık olarak otomatik yansımaktadır. Kullanılan ek programlar vasıtasıyla elde edilen verilerin sonuçları anlık olarak güncellenip görülebilmektedir. Ayrıca yapılan görüşmeler ses kaydı olarak bilgisayarlara kaydedilmektedir. Ayna Araştırma olarak uzman call-center kadrosuyla, son teknoloji alt yapısıyla tüm Türkiye’de anket yapabilmekteyiz. Call Center sahadan ayrı hizmet vermektedir ve tüm Türkiye’de anket yapabilme kapasitesine sahiptir. Call Center’ımız 240 m²’lik bir alana kurulu olup 32 kabinden oluşmaktadır. 100 Mbitlik İnternet altyapısına sahiptir. Ofiste her türlü teknik ve fiziki altyapı kusursuzca düzenlenmiştir.